W byłym domu kultury w Małyszynie tworzy ono przedszkole dla

Dlatego dzieci te powinny mieć zapewnione zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społecznego (m. Jedną grupę stanowią dzieci, które najczęściej wycofują się, unikają interakcji z osobami dorosłymi i z rówieśnikami. Trzecia grupa to dzieci, które spontaniczne nawiązują kontakt, ale robią to w sposób dziwny, nieadekwatny do sytuacji. W byłym domu kultury w Małyszynie tworzy ono przedszkole dla dzieci z autyzmem Warszawa https://kamykzielony.waw.pl/. Zatem zanim dzieci trafiają do szkoły przechodzą długą i trudną drogę terapeutyczną.