Oferowane węże przemysłowe znajdują zastosowanie w przemyśle przy ciśnieniu roboczym

Węże do paliwa i olejów Podawanie ropy naftowej oraz substancji ropopochodnych pod ciśnieniem. Węże do przemysłu chemicznego Do ładunku i rozładunku materiałów chemicznych z cystern drogowych, kolejowych i tankowców oraz w instalacjach sanitarnych. 75mm3 zgodnie z DIN 53 516 Węże z odpornością na ścieranie: 55mm3 są dostępne na indy Szczegóły produktu. Oferowane węże przemysłowe http://www.firtech.pl/wezeprzemyslowe/ znajdują zastosowanie w przemyśle przy ciśnieniu roboczym od kilku do kilkudziesięciu. Węże do transportu betonu i materiałów mocno ściernych Podawanie betonu, zapraw tynkarskich, murarskich oraz innych silnie abrazyjnych materiałów pod ciśnieniem.