Kursy maturalne język angielski Warszawa obcy dla duetów online to

Łączny wymiar godzin kursu to 202 godziny: język polski - 80 godz. Język angielski -42 godz. Lub język niemiecki - 24 godz. W skład kursu wchodzą następujące przedmioty na poziomie podstawowym w “nowej formule”*: język polski, język angielski, matematyka. Nasze kursy maturalne, podczas których szlifujemy angielski w zakresie wszystkich kompetencji językowych – czytania, pisania, mówienia i słuchania ze zrozumieniem – odbywają się w siedzibie szkoły. Kursy maturalne język angielski Warszawa obcy dla duetów online to oferta skierowana dla osób, które motywuje nauka w parach i mają konkretne oczekiwania względem tematyki zajęć oraz grafiku.