Każda wycinka drzew powinna być najpierw odpowiednio rozplanowana

Wycinka drzew ma być łatwiejsza. “Jedną z nich jest możliwość usuwania drzew bez konieczności uzyskania decyzji przez osoby fizyczne na posesji, której jest się właścicielem”. Wycinanie drzew jest obwarowane rygorystycznymi przepisami, które określają, kiedy i jakie osobniki można usunąć na posesji prywatnej lub terenu publicznego. Każda wycinka drzew powinna być najpierw odpowiednio rozplanowana. Wycinka drzewa może być kłopotliwa i kosztowna, gdy to osiągnie określoną grubość pnia. Usunięcie drzew podciętych przez bobryDrzewa które wycieliśmy stwarzały duże realne. Arborystyka to inaczej dbanie o zdrowie i właściwą pielęgnację drzew i roślin. Ta „milcząca zgoda” będzie ważna do sześciu miesięcy od zgłoszenia, jeśli wycinka drzew ma nastąpić później, procedurę zgłoszenia trzeba będzie powtórzyć. Profesjonalna wycinka drzew to przede. Choć to, co rośnie na ziemi jej właściciela, należy wyłącznie do niego, to – przynajmniej w wypadku wycinki drzew – nie oznacza to, że może on ze swojego majątku dowolnie korzystać. Odpowiednia pielęgnacja drzew jest ważna dla ich estetycznego wyglądu, a także zdrowia. Ostatnie zmiany w prawie związanym z wycinką drzew i krzewów nie są szeroko znane. Najwięcej – bo aż 210 złotych za każdy centymetr obwodu pnia (dla drzew o obwodzie przekraczającym metr) zapłacić trzeba w wypadku wycinki. W lutym 2017 roku pojawiły się przepisy, które umożliwiają swobodną wycinkę drzew przez właścicieli działek czy zarządców budynków. Ustawa o ochronie przyrody szczegółowo wylicza gatunki drzew, które można wyciąć bez występowania o pozwolenie na wycinkę, ale tylko do określonego obwodu pnia. Podobnie, wycinki drzew owocowych (o ile tylko nie rosną na terenach objętych nadzorem konserwatora zabytków) nie trzeba nigdzie zgłaszać ani uzyskiwać na nią pozwolenia. Radykalne obniżenie opłat za wycięcie drzew, a w przypadku prywatnych posesji całkowite zwolnienie z obowiązku wystąpienia o zgodę na wycinkę - zakłada znowelizowana ustawa o ochronie przyrody. Ma to również inne konsekwencje – jeśli na przykład w ciągu pięciu lat od wycinki drzew na miejscu, w którym rosły, właściciel nieruchomości uzyska pozwolenie na budowę. Wycinka drzew to proces, który nie zawsze jest się w stanie wykonać na własną rękę. Otoczenie posesji to często pierwsza rzecz, na którą zwraca się uwagę. Minister zapewnia jednocześnie, że “obawy o masowe usuwanie drzew są nieuzasadnione”. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy wycinka jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.