Już w poniedziałek 8 czerwca rozpoczynamy najbliższy kurs kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowy kurs dla wszystkich zawodowych kierowców. Maja, 2020 Już w poniedziałek 8 czerwca rozpoczynamy najbliższy kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców zawodowych. Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji. Już w poniedziałek 8 czerwca rozpoczynamy najbliższy kurs kwalifikacji wstępnej http://gsszkolenia.pl/kwalifikacja-kierowcy-i-szkolenia-okresowe/kwalifikacja-wstepna przyspieszonej dla kierowców zawodowych. Jeszcze kilka lat temu kierowcy zawodowi musieli przejść kurs na przewóz rzeczy lub osób, by móc wykonywać pracę w tym zakresie. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych zdobyciem świadectwa kwalifikacji na przewóz osób lub rzeczy. U nas w każdym miesiącu odbywa się minimum jeden egzamin, więc wszyscy kursanci, którzy chcą ukończyć kurs szybko, mają taką możliwość. Po ukończeniu kursu kierowca przystępuje do obowiązkowego egzaminu państwowego w Ośrodku,w którym odbywał kurs. Po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji koniecznością jest uzyskanie stosownego wpisu w prawo jazdy.