All cae Warszawa are professional and interesting

Egzamin składa się z czterech części: czytanie ze zrozumieniem oraz test gramatyczny (reading and use of English), pisanie (Writing), słuchanie (Listening) oraz z części ustnej (speaking). Egzamin CAE to naturalna kontynuacja po zdaniu B2 First (dawnego egzaminu FCE). Cena również zależy od miejsca, w którym zdasz egzamin, ale w Polsce oscyluje wokół 600 złotych. All cae Warszawa are professional and interesting. Egzamin testuje wszystkie umiejętności językowe – czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.